Puolentoista vuoden Matkalle Meripohjolassa lähti suoraan Kalajoelta 100-vuotisjuhlista joukko kirjoittamaan matkailun uutta kertomusta. Se on kertomus vetovoimasta, joka näkyy kauas. Se on kertomus luottamuksesta ja luovuudesta. Se on kertomus menestyksekkäästä yhdessä rakentamisesta. Se saa matkailijat tulemaan, viihtymään ja viipymään.

torstai 29. marraskuuta 2012

Meripohjola Matkailu Kiihdyttämö

Kiihdyttämö

Kiihdyttämössä ideat jalostetaan yhteisessä kehittävässä dialogissa hankkeiksi, tuotteiksi, konsepteiksi... Kiihdyttäminen on kehittämisen avoin toimintamalli, jossa haetaan reippaasti uusia näkökulmia. Lineaarisesta hallinnoidusta kehittämisestä lähdetään iteratiiviseen, intuitiiviseen ja innovatiiviseen kehttämiseen.
Meripohjola toimintamalli
Meriipohjola on mielenmaisema. Se on alhaalta ylös lähtevä kehittämisen kulttuuri. Se ei välinpitämätön rajoista. Se lisää yhteistä osaamista ja ytheisiä mahdollisuuksia.


Meripohjola on the Road

Meripohjola on the Road


Kokkolan matkailun Mari Keiski
Suomen matkailutunnettuus maailmalla ei ole kovin hyvä. Suomesta tunnetaan Helsinki ja Lappi - välimaasto on aika lailla tyhjää. Meidän ei kannata yrittää pienillä alueilla - rakennetaan tästä yksi yhtenäinen alue tuohon väliin.

Rakennamme kiertuekonseptin, perusviestit kokeilun muutamissa kohteissa
- Meripohjolan omalla alueella
- Suomessa kaikilla alueilla
- Tukholmasta maitse Pietarsaaren rajalle
- Pietarin alueelle
- Keski-Euroopassa

Mystinen, henkinen, turvallinen, luontomatkailu, erämaat, kalastus, clamour camping.

Toteutus eriskummallisella tavalla, viestinnässä myös jatkuva tarinan kertominen matkasta - vuorovaikuttenen viestintä.


Elämyksellinen ruoka Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla

Elämyksellinen ruoka Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla

Tausta: Pohjoismaiden vanhin ja suurin kansanmusiikkijuhla Kaustinen Folk Music Festival järjestetään 8.-14.7.2013 jo 46. kertaa. Luvassa on jälleen satoja konsertteja, tuhansia esiintyjiä, musiikkia, tanssia, työpajoja, puskasoittoa ja vapaata jamittelua.

Kansanmusiikkijuhlien ruokapalvelut toimii kolmella konseptilla:
  • Festivaaliravintola (ruokaravintola sekä yleisölle että esiintyjille)
  • Kahvila (keskeisellä sijainnilla oleva pihakahvila festivaalialueella)
  • Ulkopuoliset ruokamyyjät (lisätarjontaa, merkityksellistä erityisesti ilta-aikoihin)

Haluan tuotekehitystyössäni luoda konseptin, jolla ruokahetket festivaaleilla muuttuvat elämyksellisiksi ja liittyvät aidosti kansanmusiikkijuhlien viitekehykseen. Pilotoin hankkeen jo kesän 2013 kansanmusiikkijuhlilla saadakseni ensi käden informaatiota jatkokehittelyyn.

Tavoitteenani on, että syöminen tai kahvilla käyminen festivaaleilla on elämyksellinen ja yhteisöllinen kokemus, eikä pakollinen suoritus. Ruokailusta tai kahvilla käymisestä jää hyvät muistot, ja hetken tunnelmat leviävät tarinoina suullisesti ja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Ne tuovat tulevaisuudessa juhlille uusia kävijöitä ja käyttäjäryhmiä, ja parantavat nykyisten kävijöiden kokemuksia. Keskeisiä asioita hyvän palvelukokemuksen saavuttamiseksi - ja samalla tuotekehitystyöni tehtäväkokonaisuuksia - ovat:

- ruokapalveluiden fyysisten puitteiden kehittäminen niin, että ne tarjoavat visuaalisen, auditiivisen ja tunnelmallisen kokemuksen, ja heijastavat kansanmusiikkijuhlien arvoja
- ruoka itsessään niin, että se on erityisen hyvä, sopii viitekehykseen ja arvoihin sekä noudattaa kokonaisvaltaista ideaa lähiruuasta (paikallisten tekemää paikallista ruokaa perinteisellä tavalla)
- palvelukulttuurin kehittäminen ja peruskäytänteiden dokumentointi kirjalliseen muotoon
- viestinnän ja kaupallistamisen kehittäminen siten, että tavoitteet (ja ensimmäiset tulokset) saadaan näkyviin jo pilottivaiheessa
- ruokailukokemuksen vahvistaminen ohjelmallisella sisällöllä.

Huomioin työssäni luonnollisesti myös turvallisuuden ja lainsäädännön. Yhteistyökumppaneiksi suunnittelun tueksi ja palvelun toteuttamiseen tavoittelen ennen kaikkea muita maakunnallisia ja alueellisia toimijoita.

Tuotekehitystyön tekijä
Kuva: Ulla Nikula
Olen Kaustisen kansanmusiikkijuhlien (Pro Kaustinen ry:n) tuottaja-toiminnanjohtaja Sini Keränen. Lähtökohtia tuotekehitystyölleni ovat käytänteiden luominen ja vahvistaminen uuden tapahtumatuotanto-organisaation alkutaipaleella, tapahtuman palvelukokonaisuuden kehittäminen sekä asiakaskokemuksen parantaminen.

Ruokapalveluiden elämyksellistäminen valikoitui kehityskohteekseni ennen kaikkea siksi, että se on aiheena kiinnostava ja ajatuksia herättävä, ja ruoka ylipäänsä olennainen osa festivaalikokemusta. Haluan myös kiinnittää erityistä huomiota siihen, että palvelusta viestitään selkeästi - standardi ylittyy jo sillä, että ruoka on lähiruokaa tai kahvi reilua, ja sekin on jo kertomisen arvoista!

Itse kymmenisen vuotta kasvissyöjänä ja viimeiset kaksi vuotta kokonaan vegaanina eläneenä olen ehdollistunut siihen, että ruokapalvelujen saavutettavuus ei ole itsestäänselvyys. Siksi aihe on minua myös henkilökohtaisesti kiinnostava.

Pikku Peuran palvelukonsepti

Metsäpeuranmaan sydämen kehittäminenPikku Peura on riistaravintola Lestijärvellä, Metsäpeuranmaan sydämessä. Palvelujen kehittäminen kokonaisuutena on välttämätöntä uusien asiakaskuntien saavuttamiseksi ja liiketoiminnan kehittämiseksi. Asiakkaiden viipymää tulee voida pidentää. Välittömässä läheisyydessä on kolme korkeatasoista hirsihuvilaa kalaisan Valkeisjärven rannassa. Tähän kokonaisuuteen etsin konseptin, joka näyttäytyy asiakkaalle - yhtenäisenä ainutlaatuisena luontomatkailuelämyksenä
- mahdollistaa liiketoiminnan kasvattamisen sekä huviloissa että ravintolassa
- houkuttelee uusia matkailijoita.

Tulen kehittämään
- palvelukonseptin
- palvelun tuottamisen konseptin ja
- hahmottamaan markkinointiviestintää.

Onko ideota?

Ainutlaatuinen metsäpeura ja Metsäpeuranmaa - ja Marja

Metsäpeura on jo kertaalleen Suomesta kadonnut peuralaji, joka 1970 -luvulla palautettiin luontoon Salamajärven kansallispuistoon, nykyiselle Metsäpeuranmaan matkailualueelle.Tätä harvinaislaatuista kaunista eläintä on tällä alueella nykyisin hieman yli tuhat yksilöä. Metsäpeuranmaa on siis nimensä veroinen ainutlaatuinen luontoalue, Suomen eteläisimmäksi erämaa-aluueksikin mainittu.

Metsäpeura, ainutlaatuinen luonto ja kansallispuistomaisema siivittävät Marjan matkailuyrityken vahvaan kasvuun. Eivät massat vaan laatumatkailu, ainutlaatuisuus, luonntolähtöinen hyvinvointipalvelu ja ihmisen turvallinen eheyttämiselämysmatkailu luonnossa, ovat sitä mitä Marja Hakkarainen kehittää omassa yrityksessään. Metsäpeuranmaa on uushumaani luontoyritys 2020-luvun palvelutarjonnalla.

Genius loci

Genius loci -portaali

Yliopistokeskus Chydeniuksen projekti-
tutkija Anne Ruuttula-Vasari
Paikallishistorian hyödyntäminen paikkakertomusten kautta paikallisten ihmisten ja matkailijoiden iloksi.

Aikaisemmin tehdyssä hankkeessa on kerätty paikkakertomuksia historiallisen Keski-Pohjanmaan alueelta.

Portaaliin voidaan mennä kahta kautta:
a) kartan kautta

b) teemojen kautta sekä isommat lähestymisnäkökulmat:

- metsä - terva
- maa - asutusasiat, alueen lappalaisuus/saamelaisuus
- vesi - jokilaaksot, varjellaan isoja ja pieniä järviä, meri, myyttisyyttä haetaan lähteiden kautta
- henki - kulttuurilliset asiat
- hengellisyys - kirkot ja tiekirkot, vahva hengellinen tausta
- murhe - sodat, traagisuus, viha, kulkutaudit, surun ja murheen tunteet

Kansainväliset vieraat Kärsämäellä

Mielenkiintoisia ja erilaisia palvelukokemuksia Kärsämäellä

Hyödynnetään toimijoiden kansainvälinen osaaminen, verkostot, kokemus ja kielitaito niin, että syntyy mielenkiintoisia palvelukokemuksia.


Sanna Tossavainen
Tuotekehitystyön lopputuotteena on tuoteperhe, johon on hahmoteltu seuraavia tuotteita:
- luontoelämykset
- perinneruokatyöpajat
- paikallisten vahvuuksien hyödyntäminen, tarinat
- maaseudun arki ja siihen osallistuminen

Tavoitteena:
- viipymän pidentäminen
- liiketoimintamahdollisuuksien tuominen paikallisille yrittäjille
- uudet asiakaskunnat

Kohderyhmät:
- leirintäalueen matkailijat, jotka ainoastaan yöpyvät leirintäalueella
- yritysten vieraat
- kesätapahtumien vieraat ja esiintyjät - miten heidät saadaan aktivoitua?

Tarinoista tuloksia

Konsepti tuloksellisuuden kehittämiseksi

Jaana Salo
Konsepti, jossa mielenkiintoisessa, inspiroivasa ympärisössä, osallistaville ja dialogisilla menetelmillä etsitään isoja ja pieniä tarinoita (todellisia), jotka kirkastetaan ja saatetaan osaksi organisaatioden tavoitteiden saavuttamista.

Lopputuloksena olevan Tarinoista tuloksia työpajan loppuasiakkaana on
- yritysten strategiaryhmät
- johtorymät
- palvelukonseptien kehittäjät
- ryhmät ehkä

Työssä kootaan aina ympärille verkosto, joka ohjatusti asilitaattorin avustamana rakentaaa sen tarinan muodon ja ilmiasun.